Sood – meie rahva mõistmatud ning müstilised märgalad

Stockmann toetab 2018. aastal Eestimaa Looduse Fondi tegevusi metsade ja soode kaitsel.

Alates 1. veebruarist on kõik Stockmanni kile- ja paberkotid tasulised, et teeksime teadlikumaid valikuid ning vähendaksime tarbimist.
Ühtlasi laiendab Stockmann oluliselt korduvkasutatavate ostukottide valikut, et pakkuda keskkonnasäästlikumaid alternatiive. Eesti metsade ja soode kaitsetegevusteks annetab ettevõte 2018. aastal 10 000 EUR Eestimaa Looduse Fondile.

Selleks, et ka sina saaksid aimu, kui väärtuslikud on sood, loe edasi!

 

Miks väärtustame ja kaitseme Eesti soid?

Üks paremini tuntud Eesti looduse sümboleid on meie sood. Sood on tüseda turbakihiga märjad alad, mis on koduks väga paljudele just selliste tingimustega kohastunud taimedele ja loomadele.

Haruldasematest liikidest võib meie soodes kohata näiteks rabapüüd, väike-kärbsenäppu ja roomavat öövilget. Inimestele pakuvad sood mõnusat puhkamis- ja matkapaika ning erinevaid marju, näiteks jõhvikaid ja murakaid. Soodel on aga palju teisigi väga tänuväärseid rolle – nad puhastavad vett, aitavad vältida üleujutusi ning seovad süsinikku, aidates seeläbi võidelda kliimamuutustega. Paraku on ligi 2/3 Eesti soodest viimase sajandi jooksul kuivendamise tõttu hävinud, Lääne-Euroopas aga veelgi enam. Sestap on väga oluline soid senisest märksa paremini hoida ning mõnel pool (eelkõige kaitsealadel) ka taastada.

Vaata lähemalt, mis teeb soo eripäraseks ning kuidas sood tekivad Eestimaa Looduse Fondi videost:

 

Eesti looduse tuntud kaubamärgi kaitsel ehk kuidas soid taastatakse

Möödunud sajandi keskpaigast alates on nii Eestis kui ka mujal maailmas soid intensiivselt kraavitatud. See põhjustas paljudel sooaladel neile omaste koosluste kadumise, turba ladestumise lõppemise ning kõdunemise/lagunemise kiirenemise. Kui möödunud sajandi keskpaigas moodustasid looduslikud sood ca 22% Eesti maismaa pindalast, siis praeguseks on soid vaid ligikaudu 8 %. Seega on looduslike soode pindala vähenenud pea 3 korda. Alles viimasel ajal on hakatud üha enam mõistma, et sood on väga erinevaid väärtusi pakkuvad alad, mistõttu on asutud mitmel pool kuivendatud sooalasid taastama.

Eestis on soode kaitseks loodud mitmeid kaitsealasid, kuid paljud neist on samuti kuivendusest mõjutatud – nende sooalade taastamine on siiski veel võimalik ja vajalik.

Uuri lähemalt, kuidas käib soode taastamine Eestimaa Looduse Fondi videost:

 

Anna sinagi oma panus soode kaitsele ning taaskasuta oma ostukotti!