HOIAME EESTI METSA MITMEKESISENA

Stockmann toetab 2018. aastal Eestimaa Looduse Fondi tegevusi metsade ja soode kaitsel.

Alates 1. veebruarist on kõik Stockmanni kile- ja paberkotid tasulised, et teeksime teadlikumaid valikuid ning vähendaksime tarbimist.
Ühtlasi laiendab Stockmann oluliselt korduvkasutatavate ostukottide valikut, et pakkuda keskkonnasäästlikumaid alternatiive. Eesti metsade ja soode kaitsetegevusteks annetab ettevõte 2018. aastal 10 000 EUR Eestimaa Looduse Fondile.

 

Loe, miks mets on meie jaoks nii kallis vara ja kuidas seda hoida!

Eesti on metsane maa. Eesti metsa rikkus ja tugevus lähtub tema mitmekesisusest. Mitmekesine mets tähendab elupaiku väga erinevatele liikidele, sh haruldastele liikidele. Suur mitmekesisus muudab metsad kahjustustele vastupidavamaks ja suurendab nende taastumisvõimet suurtest häiringutest (tormid, tulekahjud jne).

Selle sajandi alguse äärmiselt intensiivne metsamajandamine on surve alla pannud vanades metsades elutsevad liigid. Lisaks vanade metsade elustikule vajavad tähelepanu ning elutingimuste tagamist ka teised liigid. Paljudele on eluks vajalikud näiteks surnud puud, looduslik veerežiim, üksikute suurte puude säilitamine vms. Mets mängib keskset rolli kliimamuutusega võitlemisel, sest seob süsinikku.

Metsal on ka ühiskonnas mitu rolli. Metsas saab toredasti aega veeta nii marju korjates, tervisejooksu tehes kui ka inspiratsiooni kogudes. Mets on olulisel kohal meie kultuuriloos. Samal ajal on mets tööandja ning tuluallikas paljudele inimestele. Puidust toodetakse mööblit, paberit, pakendit jmt.

Et meie metsade mitmekesisus säiliks, tuleb arvestada metsa eri väärtustega.

 

Meie metsa peidetud ürgse looduse killud

 

Metsas ringi käies võib endalegi teadmata sattuda vana ja mitu inimpõlve majandamata metsatükkidesse. Sellist metsa nimetatakse loodusmetsaks, siin on mitut eri liiki ja eri vanuses puid. See on elupaik paljudele haruldastele ja ohustatud liikidele, pakkudes varju loendamatule arvule seentele, samblikele ja sammaldele, need omakorda elupaika ja toitu putukatele, imetajatele ja lindudele.


Eesti metsades on loodusmetsa vaid 2%. Paraku pole kaugeltki kõik loodusmetsa tükid täpselt kaardile kantud ja raiumise eest kaitstud. Eestimaa Looduse Fond seisab selle eest, et alles jäänud vana loodusmets säiliks ning kaitstud oleks ka erinevad metsa tüübid ning nende elanikud.

 

Anna sinagi oma panus metsade kaitsele ning taaskasuta oma ostukotti!